• Đăng ký tài khoản
  • Đăng nhập và khai báo hồ sơ
  • Thanh toán phí, lệ phí
  • Nhận kết quả
Công dân, Doanh nghiệp khai thác Dịch vụ công trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến hoặc khai thác trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công
16
06

Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian cúp điện ngày 18/6/2020.

Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính ngày 18/6/2020

27
04

Lịch nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Lịch nghỉ lễ 30/4 - 01/5

02
04

Thông báo V/V tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

V/V tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

27
06

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Chào mừng kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9, Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả từ ngày 31/08/2019 đến ngày 02/9/2019.

Mất thẻ bảo hiểm y tế

Người gửi: phan thanh dũng - 27/04/2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN