Mất thẻ bảo hiểm y tế

Người gửi: phan thanh dũng - 27/04/2020

Hiện nay em bị mất thẻ bảo hiểm y tế, vui lòng cho em hỏi cần chuẩn bị những giấy tờ nào để làm lại thẻ bảo hiểm y tế và phải làm thủ tục ở đâu

Bạn vui lòng chuẩn bị 01 bản photo chứng minh nhân dân và bản gốc. Vui lòng đến 09 nguyễn tất thành để thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế