Đánh giá cán bộ

Cập nhật lúc: 08:11 26/04/2019

Chức năng cho phép công dân, tổ chức có thể đánh giá cán bộ TN&TKQ sau quá trình làm việc.

Thực hiện các bước sau để đánh giá cán bộ TN&TKQ:

Bước 01: Chọn menu [Đánh giá cán bộ].

Bước 02: Chọn cơ quan và đơn vị có cán bộ cần đánh giá, lưu ý có thể chọn 1 hoặc nhiều điều kiện lọc.

Bước 03: Bấm nút [Đánh giá], hệ thống hiển thị giao diện đánh giá cán bộ như hình dưới.

Bước 04: Nhập thông tin cá nhân trước khi thực hiện đánh giá, lưu ý thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc.

Bước 05: Chọn chỉ tiêu đánh giá cán bộ.

Bước 06: Bấm nút [Gửi đánh giá] để hoàn tất.