Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian cúp điện ngày 18/6/2020.

Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính ngày 18/6/2020

Lịch nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Lịch nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Thông báo V/V tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

V/V tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Thông báo nghỉ lễ 2/9

Chào mừng kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9, Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả từ ngày 31/08/2019 đến ngày 02/9/2019.

Thông báo về việc trả kết quả qua đường bưu chính công ích

Từ ngày ./ / 2019 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích. Công dân khi có nhu cầu....

LIÊN KẾT WEBSITE