Thông báo V/V tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Cập nhật lúc: 09:19 02/04/2020

Thông báo V/V tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020