Thông báo nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo đến công dân lịch nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Đánh giá cán bộ

Hướng dẫn đánh giá trực tuyến cán bộ của các cơ quan

Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hướng dẫn nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Hướng dẫn đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện.

Nhận kết quả trực tuyến

Hướng dẫn nhận kết quả xử lý thủ tục trực tuyến đối với các thủ tục không cần nhận kết quả giấy.

Theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ

Hướng dẫn theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, cán bộ đang thụ lý, thời gian thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Hướng dẫn chi tiết các bước cần thực hiện khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến tại cổng dịch vụ công

Hướng dẫn chi tiết các bước để nộp hồ sơ mức độ 3, 4 và thanh toán lệ phí qua VNPT PAY

Xem nội dung thủ tục hành chính

Hướng dẫn xem chi tiết thông tin thủ tục hành chính bao gồm: Trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, giấy tờ kèm theo, yêu cầu điều kiện....

LIÊN KẾT WEBSITE