Xem nội dung thủ tục hành chính

Cập nhật lúc: 07:55 26/04/2019

Thực hiện các bước sau để tra cứu bộ thủ tục:

Bước 01: Chọn menu [Bộ thủ tục].

Bước 02: Chọn các điều kiện lọc, lưu ý có thể chọn 1 hoặc nhiều điều kiện lọc.

  • Lọc theo Tên thủ tục.
  • Lọc theo Lĩnh vực.
  • Lọc theo Mức độ.

Bước 03: Bấm nút [Tìm kiếm], hệ thống sẽ hiển thị danh sách thủ tục hành chính theo điều kiện lọc ở bảng phía dưới.

Bước 04: Bấm nút [Chi tiết] để xem thông tin chi thiết của thủ tục như hình dưới.

Ngoài ra có thể tìm kiếm nhanh các thủ tục theo cơ quan hành chính bằng cách bấm chọn trực tiếp vào các cơ quan hành chính như hình dưới: