Theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ

Cập nhật lúc: 08:07 26/04/2019

Thực hiện các bước sau để tra cứu hồ sơ:

Bước 01: Chọn menu [Tra cứu hồ sơ].

Bước 02: Chọn các điều kiện lọc, lưu ý có thể chọn 1 hoặc nhiều điều kiện lọc.

  • Lọc theo số hồ sơ.
  • Lọc theo Số CMND người nộp.
  • Lọc theo Tên tổ chức, cá nhân nộp.

Bước 03: Bấm nút [Tìm kiếm], hệ thống sẽ hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện lọc ở bảng phía dưới.

Bước 04: Đối với các hồ sơ chưa được cán bộ TN&TKQ tiếp nhận sẽ có thêm các tùy chọn: Xem chi tiết, cập nhật và xóa hồ sơ.